Measure of state, the Lempel Ziv Complexity and a novel measure Complexity via State-space Entropy Rate (Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Spolupříjemce: n/a
Doba řešení: 01.08.2023 – 31.01.2024​​​​​​​
Rozpočet celkem: 201 924,8 Kč
Rozpočet NUDZ: 201 924,8 Kč
Podpořil/a: Ostatní

Anotace