NPS-FORTOX, Nové psychoaktivní substance: forenzně-toxikologické výzkumné centrum (VK01010212)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spolupříjemce: NUDZ, Policejní akademie ČR
Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Rozpočet celkem: 40 444 283 Kč
Rozpočet NUDZ: 19 274 083 Kč
Podpořil/a: Ministerstvo vnitra ČR

Anotace