Realizace činností a výzkumů zaměřených na antidepresivní potenciál psychedelik psilocybinu a ketaminu a neurobiologii antidepresivního účinku (SPNP20230712)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Doba řešení: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 4 000 000 Kč
Podpořil/a: Nadační příspěvek

Anotace