Strategie rychlé antidepresivní odpovědi u farmakorezistentní deprese (310A_2019 (IPO))

Základní informace

Řešitel: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 70 000 Kč
Podpořil/a: IGS

Anotace