Strategie rychlé antidepresivní odpovědi u farmakorezistentní deprese (310A_2019 (IPO))