Nestabilita a kolaps paměťových stavů v neuronových sítích mozku ve zdraví a nemoci (22-16717S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni
Spolupříjemci: NUDZ, Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 8 646 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 234 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Zpracování informace kódované v neuronových sítí mozku vyžaduje delikátní rovnováhu mezi stabilitou a rychlými dynamickými proměnami jejich aktivity. Teoretické modely ukazují, že právě narušení dynamické stability neuronových sítí může podmiňovat vznik psychiatrických poruch. Budeme testovat hypotézu, že u zvířecích modelů psychózy a u stresem způsobených poruch dochází k narušení rovnováhy v dynamice neuronální aktivity. Budeme registrovat aktivitu populací pozičních neuronů (place cells) hipokampu a neuronů mozkové kůry a sledovat vývoj dynamiky neuronálních stavů během učení a konsolidace získaných informací. Domníváme se, že akutní psychóza anebo traumatická zkušenost povede k disorganizaci neuronální aktivity v čase a ke snížení informačního obsahu a narušení toku informací. Tyto výsledky mohou být zásadní pro mechanistické porozumění mozkovým poruchám.