Posílení prostorových vzpomínek během spánku a pomocí cílené reaktivace paměti (22-16874S)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: 
Doba řešení: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 9 974 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 018 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je zjištění souvislostí mezi pomalovlnným spánkem a spánkovými vřeténky, odpovídajícími mozkovými strukturami a konsolidací paměti během spánku pomocí polysomnografie, magnetické rezonance mozku a párového asociačního testu učení. U části subjektů je též testována možnost ovlivnit konsolidaci paměti během spánku pomocí akustické stimulace. Navrhovaný projekt však bude využívat metodiku cílené reaktivace paměti díky využití specifických zvuků prezentovaných během učení. Typ paměti, která je předmětem zájmu, i zkoumaná populace jsou taktéž zcela odlišné.