Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanismy u pacientů s centrální hypersomnií (NU20-04-00088)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spolupříjemci: NUDZ, Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 13 999 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 807 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Narkolepsie typ 1 (NT1), narkolepsie typ 2 (NT2) a idiopatická hypersomnie (IH) mají
hlavní symptom centrální hypersomnii (CH). Etiopatofyziologie NT1 je spojena s deficitem hypokretinu autoimunitního původu. Etiopatofyziologie NT2 a IH je neznámá. Jsou pochybnosti o nezávislosti NT2 a IH a o jejich dlouhodobém průběhu. Střevní mikrobiota má vliv na mozkové funkce a chování buď přímo přes tvorbu mediátorů, nebo nepřímo prostřednictvím autoprotilátek proti vybraným neuronům. Lze proto vyslovit hypotézu, že mikrobiota hraje roli v etiopatofyziologii nemocí s CH a může modifikovat aktuální intenzitu samotné hypersomnie. Nemocní s CH a zdravé kontroly budou klinicky vyšetřeni (včetně dlouhodobého vývoje NT2 a IH). Jejich stolice bude geneticky analyzována s cílem definovat mikrobiom střevní mikrobioty. Bude pátráno po autoprotilátkách. Výsledky budou vzájemně korelovány. Tento výzkum má osvětlit patofyziologii nemocí s CH a také má pomoci v doporučeních nemocným a může otevřít nové směry léčby.

Primární vědecké cíle

1. Analyzovat složení střevního mikrobiomu u nemocných s centrální hypersomnií a porovnat je s nálezy u zdravých dobrovolníků. 2. Porovnat složení střevního mikrobiomu u NT1, NT2, IH a zdravých kontrol. 3. Zjistit potenciální změny funkce střevní bariery u nemocných s centrální hypersomnií. 4. Určit hladiny autoprotilátek proti hypokretinu v séru nemocných s centrální hypersomnií a zdravých a najít další možné autoprotilátky proti neuronálním antigenům v séru nemocných s centrální hypersomnií. 5. Korelovat změny ve složení střevního mikrobiomu, funkci střevní bariéry a v hladinách autoprotilátek s klinickými nálezy u pacientů (parametry denní spavosti a nočního spánku, komorbidity, jako je deprese, poruchy svalové atonie v REM spánku, syndrom neklidných nohou, spánková apnoe, léčba atd.), a dále s parametry biologických vzorků získaných dříve při diagnostice nemoci (krev, HLA DQB1*0602 a mozkomíšní mok).

Sekundární vědecké cíle

1. Popsat retrospektivně přirozený vývoj NT2 a IH a popsat klinický stav NT2 a IH ve stáří. 2. Analyzovat vliv mikrobioty a jídelních zvyků na efektivitu standardní farmakologické léčby. 3. Validace Narcolepsy severity scale a Idiopathic hypersomni severity scale v českém jazyce. 4. Další účast obou klinických pracovišť na vědeckém programu EU-NN (http://eu-nn.com/) (databáze apod.).