Zavedení domácího systému sluchové stimulace ke zlepšení spánku při nespavosti (337/B_2021 (018))

Základní informace

Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 9. 1. 2022 – 30. 6. 2022
Rozpočet NUDZ: 98 000 Kč
Podpořil/a: IGS

Anotace

Náš plánovaný zastřešující projekt se zabývá zmenšením rozporu mezi laboratorními nálezy a domácí opakovanou léčbou a využívá sluchovou stimulaci s uzavřenou smyčkou (Closed-loop auditory stimulation, CLAS) k posouzení její účinnosti u pacientů s chronickou nespavostí, což je skupina pacientů, která je výrazně poddiagnostikována a nedostatečně léčena. Hlavním zastřešujícím cílem plánovaného projektu bude prověřit, zda domácí intervence CLAS prohloubí spánek u pacientů s nespavostí a zmírní klinické příznaky, zejména špatnou subjektivní kvalitu spánku.