Poruchy spánku a bdění

Výzkumná skupina se zaměřuje zejména na tyto dvě oblasti:

Parasomnie a noční záchvatové stavy

Předmětem zájmu je celé klinické spektrum parasomnií. Výzkumná skupina se zabývá patofyziologickými mechanismy vzniku NREM parasomnií a faktory, které se podílejí na jejich přetrvávání do dospělosti. Věnuje se výzkumu elektrofyziologických korelátů parasomnií jednak v rámci diferenciální diagnostiky nočních záchvatových stavů, ale i z hlediska možných léčebných intervencí. Další oblastí zájmu této skupiny je výzkum zaměřený na sledování vztahu poruchy chování vázané na REM spánek k neurodegenerativnímu postižení CNS.

Hypersomnie

Výzkumná skupina se dále zabývá diferenciální diagnostikou stavů nadměrné denní spavosti, zejména centrálních hypersomnií. Věnuje se výzkumu klinických, imunologických a genetických faktorů, které se podílejí na jejich vzniku. Současně se zabývá i výzkumem psychopatologických mechanismů, které mohou ovlivňovat zvýšenou denní spavost.

.

Hlavní cíle

Základem klinického výzkumu je diagnostika a léčba poruch spánku a bdění. Vlastní práce s pacienty vytváří prostor pro klinicky relevantní hypotézy a slouží jako platforma pro testování nových diagnostických a léčebných postupů.

Důležitým cílem je současně i porozumění patofyziologii poruch spánku a bdění, které umožňuje na základě získaných poznatků navrhovat inovace diagnostických a léčebných postupů.

Spolupráce

Výzkumná skupina spolupracuje s domácími (1.LF UK a VFN) i zahraničními pracovišti (University of Edinburgh, UK; McGill University, Montreal, Kanada; Scientific Institute San Raffaele, Milan, Italy; Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany) a je členem prestižních evropských skupin pro výzkum spánku (European Narcolepsy Network; European Sleep Apnea Database; International RBD Study Group; Ean Neuro-covid ReGistrY).