Aktivní vliv rodičů na partnerské vztahy jejich potomků (22-27522S)

Řešitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, FF
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 0 Kč
Rozpočet NUDZ: 0 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace