Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové aktivity (21-32608S)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav informatiky AV ČR, vvi
Doba řešení: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2024
Rozpočet celkem: 11 368 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 833 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Současná psychologická teorie nabízí komplexní popis mentálních funkcí a procesů. Obecně je přijímaný názor, že mentální funkce mají mozek za substrát, a mentální procesy a stavy jsou vázány na dynamiku mozkové aktivity. Rychle se rozvíjející oblastí neurověd je studium spontánní mozkové aktivity s použitím funkční magnetické rezonance. Tento postup umožňuje současné měření dynamiky aktivity řady mozkových sítí. Teoretiky bylo navrženo, že během spontánního (tzv. klidového) stavu mozek exploruje dynamický repertoár možných stavů. Struktura a dynamika tohoto spontánního procesu explorace stavů zůstává nevyjasněná.

V tomto projektu navrhujeme použít kombinaci datově analytických technik, současného měření EEG a fMRI spontánní i komplexně buzené mentální aktivity, a srovnání s dostupnými funkčně neuroanatomickými poznatky k charakterizaci stavového repertoáru a přechodové dynamiky spontánní mentální aktivity, tak jak je pozorovatelná pomocí neurozobrazovacích metod.