Cizinec jako symbol jinakosti - jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)

Základní informace

Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 4 282 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Projekt se zabývá vztahem k cizímu a neznámému pohledem na fungování osobnosti a postojů k cizím lidem, menšinám a migrantům. Obohacuje sociologické a antropologické pojetí jinakosti zkoumáním psychodynamické interpretace odlišnosti zdůrazněním cizostí naší vlastní jinakosti. Akcentuje vysvětlení především postojů jinakosti z hlediska strachu ze ztráty ústředního jádra identity – psychického domova. Navazuje na předchozí práce a prohlubuje znalosti o jinakosti hloubkovým poznáváním osobnosti a měřením variability každodenních postojů „tady a teď“.

Projekt v první části aplikuje podrobné vyšetření účastníků výzkumu na osobnost (single-blind study, semistrukturovaný rozhovor podle DSM-5) se zaměřením na identitu, empatii, sebeřízení a intimitu a konstrukty zaměřené na různé aspekty identity, sociální distance, vazby k rodičům aj. Ve druhé části sleduje pomocí experience sampling 5 odlišných souborů - xenofobní, xenofilní, poruchy osobnosti, soubor s vysokou hladinou neuroticismu a běžnou populaci. Využívá experience sampling ke každodennímu měření postojů po dobu několika týdnů.