Lidské reakce na ancestrální a moderní hrozby v porovnání s nákazou přenosnou vzduchem (22-13381S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Univerzita Karlova, PF
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 9 938 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 7 010 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Člověk je evolučně předpřipraven k tomu, aby se díky velmi rychlým reakcím a emocím, které je provázejí, dokázal rychle vyhnout ancestrálním život-ohrožujícím hrozbám. Takové hrozby mohou vyvolávat jak strach (např. hadi), tak odpor (např. infikované jídlo). Podobně může člověk reagovat i na některé moderní hrozby, např. zbraně, ačkoliv vědecké poznatky se v tomto ohledu různí. Relativně moderní, leč velmi důležitou hrozbou vyvolávající odpor, jsou také onemocnění šířená vzduchem (např. virová, dále jen OŠV). Lidé doposud žili převážně v malých skupinách s omezenými kontakty, nicméně dnes jsou OŠV schopná dosáhnout velikosti pandemie. Důležitou otázkou proto zůstává, jestli jsou lidé v moderní době vůbec vybavení imunitní behaviorální odpovědí na OŠV. A pokud ne, zda je to tím, že lze OŠV považovat za moderní hrozbu, na kterou lidé nejsou evolučně vybaveni. Naším cílem je odpovědět na tyto otázky pomocí souboru experimentů, díky kterým můžeme změřit míru, s jakou různé ancestrální i moderní hrozby vzbuzují v člověku emoce, a přímo je porovnat s hrozbou, kterou představují OŠV.