Lidské reakce na ancestrální a moderní hrozby v porovnání s nákazou přenosnou vzduchem (22-13381S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Univerzita Karlova, PF
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 9 938 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 7 010 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace