Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) (20-24782S)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 7 731 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Schopnost identifikovat vlastní jednání a odlišit jej od cizího jednání (Self vs. Other Agency) je zásadním předpokladem pro orientaci jedince ve světě i společnosti. Předkládaný projekt vychází z výsledků našich předchozích fMRI experimentů na zdravých dobrovolnících i pacientech se schizofrenií. Aktuální projekt si klade za cíl za pomoci aplikace unikátní neuromodulační metody tACS potvrdit kauzální úlohu oblasti dolního parietálního laloku (IPL) na zpracování a diskriminaci Self / Other Agency ve vlastní testové úloze. Za tímto cílem v projektu využíváme kombinaci dvou přístupů: kauzální dynamické modelování (DCM) a neinvazivní neuromodulaci mozku metodou tACS.

Projekt je strukturován do pěti kroků, začíná identifikací kandidátního subregionu v rámci IPL z již dříve získaných MRI dat za pomoci kontrastní analýzy a DCM. Následovat bude dvojice neuromodulačních experimentů (exploratorní a konformatorní), která prostřednictvím cílené externí neuromodulace ověří kauzální úlohu identifikované oblasti. Potvrzení ovlivněné oblasti bude zajištěno doplňkovým resting-state MRI.