Vyhnání, vykořenění a změna životní linie - mezigenerační studie (22-04477S)

Základní informace

Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 4 992 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Sledování rodinné linie je složitou součástí psychologického výzkumu. Projekt zkoumá psychologické dopady teroru komunistické tajné policie v Československu (tzv. akce "Asanace") v návaznosti na kumulaci výzkumných a terapeutických zkušeností s transgeneračním traumatem. Zaměřuje se na generaci hlavních obětí, disidentů, kteří byli nuceni opustit svou vlast v letech 1977-84, a na 2. a 3. generaci jejich potomků, z nichž někteří žijí v zahraničí.

Cílem je porozumět přechodu traumatu, odolnosti a posttraumatickému růstu pomocí několika metod (ohniskové skupiny, hloubkové rozhovory, průzkumy, modifikovaný Stroopův test). Budeme zkoumat proměny traumatické situace v čase a její následky v rodinné linii. Kromě standardních výzkumných prací autoři plánují vydání monografie.