Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studie (21-03615S)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 06. 2024
Rozpočet celkem: 7 054 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Kognitivní deficit se u schizofrenie projevuje heterogenitou jak v hloubce tak i v průběhu, což značí vliv některých nedostatečně prozkoumaných environmentálních a neurobiologických faktorů. Podstatou tohoto projektu je představení dvou faktorů, které by mohly souviset s charakterem a vývojem kognitivního deficitu, konkrétně kognitivní a mozkové rezervy. Kognitivní rezerva - rozdíl mezi patologií mozku a její klinickou manifestací - zahrnuje premorbidní IQ a další proxy. Mozková rezerva, pasivní model, je počítána jako objem šedé kůry mozkové a celkový intrakraniální objem.

Naším cílem je posoudit vztah rezerv a kognice u osob s první epizodou onemocnění schizofrenního spektra a u odpovídající skupiny zdravých kontrol. Neuropsychologické vyšetření bude sledovat charakteristiky kognice u obou skupin a bude doplněno o MRI vyhodnocení resting-state funkční konektivity. Naše výsledky mohou přispět k rozšíření znalostí o kognitivní a mozkové rezervě a objasnění jejich vztahu ke kognitivní heterogenitě u schizofrenie. Dle našeho nejlepšího vědomí, podobný výzkum dosud nebyl proveden.