Změny ve výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojích k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19: reprezentativní průřezová studie české dospělé populace a sekundární analýza dat z již proběhlých šetření (NU22-D-134)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.  
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 6 926 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Cíle:

1. Zmapovat stav populačního duševního zdraví aproximativně 2 roky od začátku pandemie COVID-19 (podzim 2022) a analyzovat potenciální změny v populačním duševním zdraví pomocí porovnání s daty posbíranými v roce 2017 a během prvního roku pandemie (jaro a podzim 2020).

2. Zmapovat self-reportované čerpání a vnímání dostupnosti psychiatrických služeb aproximativně 2 roky od začátku pandemie COVID-19 (podzim 2022) a vnímané bariéry ve vztahu k čerpaní těchto služeb na populační úrovni.

3. Zmapovat populační postoje k duševnímu onemocnění aproximativně 2 roky od začátku pandemie COVID-19 (podzim 2022), a analyzovat potenciální změny v populačních postojích k duševnímu onemocnění pomocí porovnání s daty posbíranými v letech 2013, 2014 a 2019.