Elektrofyziologické terapeutické prediktory

Cílem výzkumné skupiny je hledání, ověření a porovnávání potenciálu různých EEG parametrů (kordance, LORETA, ERP etc.) v predikci odpovědi na léčbu farmakologickými i non-farmakologickými intervencemi u závažných duševních poruch a identifikace predikčních modelů kombinujících EEG a jiné parametry (klinické, biochemické atd.) s cílem dosáhnout robustnějších predikčních parametrů.