Neurokognice

Hlavní výzkumná činnost pracovní skupiny Neurokognice se zaměřuje na klinické aplikace kombinace zobrazovacích (MRI, EEG) a behaviorálních metod pro výzkum, diagnostiku a nefarmakologické intervence zaměřené na kognitivní funkce, zejména u neuropsychiatrických poruch (především schizofrenních onemocnění). Díky tomuto propojení může náš výzkum přispět k detekci, prevenci a nápravě kognitivního deficitu jako rizikového faktoru funkčního postižení.

Podílíme se také na neuropsychologických vyšetřeních v rámci multimodální prospektivní databáze prvních epizod psychotických onemocnění (ESO) a spolupracujeme také s denním stacionářem NIMH pro psychotická onemocnění, kde provádíme počítačový kognitivní trénink a trénink sociálních dovedností v rámci studie PharmaBrain.