Neurokognice

Hlavní výzkumná činnost pracovní skupiny Neurokognice se orientuje na klinické aplikace propojení zobrazovacích (MRI, EEG), a behaviorálních metod k výzkumu, diagnostice a nefarmakologickým intervencím zaměřeným na kognitivní funkce, zejména u neuropsychiatrických poruch (především onemocnění schizofrenního okruhu). Díky tomuto propojení může náš výzkum přispět k detekci, prevenci a remediaci kognitivního deficitu jako rizikového faktoru funkčního postižení.

Podílíme se rovněž na neuropsychologických vyšetření v rámci multimodální prospektivní databáze prvních epizod psychotického onemocnění (ESO) a spolupracujeme i s denním stacionářem NUDZ pro psychotická onemocnění, kde vedeme počítačový kognitivní trénink a nácvik sociálních dovedností v rámci studie PharmaBrain.