Neinvazivní mozková stimulace

Pracovní skupina neinvazivní mozkové stimulace se zaměřuje na využití moderních metod neinvazivní mozkové stimulace (NIBS) ve výzkumu mozku a terapii duševních poruch. Z metod používáme především transkraniální magnetickou stimulaci (TMS) a transkraniální elektrickou stimulaci (TES).

Aktuálně probíhají projekty hodnotící účinnost stimulačních metod v léčbě deprese, post-covidového syndromu a některých příznaků psychotických onemocnění. V rámci základního výzkumu probíhají projekty sledující vliv hluboké transkraniální magnetické stimulace a vysokorozlišovací (HD) transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS) na proces inhibice kontrolya projekt zkoumající kauzální roli dolní parietální oblasti při konstituci prožitku jáství a vnímání vlastního jednání při motorických akcích pomocí metod neinvazivní mozkové stimulace.