Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi

Pracovní skupina se zaměřuje na využití psychologických metod v klinické a výzkumné praxi. V posledních letech se skupina zaměřuje na výzkum jinakosti a transgeneračního přenosu traumatu a především v tomto směru je otevřena spolupráci v rámci NUDZ i s jinými institucemi.