Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace - CleverAge Biota (FV40032)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2019 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996 Kč
Podpořil/a: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Anotace

Při zvyšujícím se stárnutí populace narůstá slábnutí paměti a může se zhoršovat nálada. Hledají se nové možnosti, jak je přirozeným způsobem zlepšit. Jednou z cest je ovlivnění složení mikrobionty na funkci mozku.

Po elektronickém předvýběru osob splňujících kritéria a krátkém elektronickém vyšetření paměti budou vybraní dobrovolníci pozváni na první osobní testování baterií psychologických testů. Baterie obsahuje jak standardní, tak inovativní krátké testy především paměti a exekutivních funkcí. Současně s nimi budou vyplněny dotazníky ke zhodnocení soběstačnosti, nálady a nežádoucích životních událostí. Po týdnu přinesou vzorek stolice, moče, bude jim odebrán vzorek krve a proběhne nutriční a fyzické vyšetření. Zároveň jim budou předány aktigrafy a probiotika nebo placebo.

Po třech měsících užívání proběhnou stejná klinická vyšetření a stejné odběry biologických materiálů. Účastníkům budou poskytnuty komplementární tobolky, tj. zkříženě placebo bude zaměněno za probiotikum a naopak probiotikum za placebo.

Po dalších třech měsících užívání bude projekt ukončen stejnými klinickými vyšetřeními a odběry jako v předchozích dvou návštěvách. Smyslem projektu je tímto způsobem prokázat účinnost nových probiotik na pozitivní změnu paměti, nálady a ukazatelů v krvi, moči a stolici u starších osob.