Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017858)

Základní informace

Řešitelé: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 30. 6. 2023
Rozpočet celkem: 3 032 408,50 Kč
Podpořil/a: OP VVV

EU Operační program Zaměstnanost

Anotace

Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ se zaměřuje na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj organizace posílením lidských zdrojů především podporou profesního růstu výzkumných pracovníků. Projektem podporované aktivity jsou pracovní pobyty zahraničních expertů v NUDZ a výzkumníků z NUDZ v zahraničí.