Nová biočipová a mikrofluidní diagnostika cirkulujících biomarkerů a farmakogenů u psychiatrických a onkologických onemocnění (FW03010186)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemci: NUDZ, Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 34 812 947 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 248 265 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Tento projekt právě cílí na využití mikrofluidní technologie pro ideálně on-line rychlou a citlivou detekci cirkulujících proteinů a pro účely farmakogenetiky. Během projektu budou optimalizovány podmínky pro detekci vybraných markerů na bázi mikrofluidní technologie, včetně jejích základních prvků, různých výchozích materiálů pro konkrétní biomarkery s využitím k diagnostice mozkových onemocnění včetně rakoviny mozku a příbuzných onemocnění.

Ve srovnání s tradičními metodami, jako je PCR, ELISA nebo DNA sondy, mikrofluidní zařízení umožňují flexibilní kombinaci více operačních jednotek včetně regulační jednotky, takže mohou být integrovány některé kroky, jako je předúprava vzorku, míchání nebo reakce do jednoho biočipu.