Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace (20-12047S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové - PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Spolupříjemce: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. - Mgr. Martin Horák Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

V tomto projektu navážeme na pilotní projekt č. 16-08554S, zaměřený na duálně působícíderiváty takrinu, preklinicky orientovaným projektem zaměřeným na 7-MEOTA a jeho deriváty, ve kterém bychom chtěli prozkoumat mechanismus interakce těchto sloučenin s otevřeným kanálem NMDA receptoru.

K popisu takové interakce použijeme in vitro data nativních a specificky mutovaných NMDA receptorů, přístupy počítačové chemie, a kvantitativní hodnocení vztahu mezi strukturou a aktivitou (QSAR). Toto studium nám zároveň poskytne nástroj pro navržení ještě účinnějších látek s neuroprotektivním účinkem. Z toho důvodu budou kandidáti s nejslibnějším preklinickým potenciálem vykazující vhodné inhibiční vlastnosti vůči NMDA receptoru při současném zachování anti-acetylcholinesterasové aktivity podrobeni důkladnému preklinickému in vivo hodnocení za účelem a ověřením reálné neuroprotektivní a prokognitivní účinnosti vycházející z duálního charakteru těchto sloučenin.