Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (LM2018128)

Základní informace

Řešitelé: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně
Spolupříjemci: NUDZ
Doba řešení: 24. 8. 2020 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 
Rozpočet NUDZ: 24 000 Kč/měsíc
Podpořil/a: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace

Velká výzkumná infrastruktura Czech Clinical Research Infrastructure Network (VVI CZECRIN) je národní infrastrukturou pro klinicky orientovaný biomedicínský výzkum, realizovaný cestou nekomerčně iniciovaných klinických studií. Pod vedením Masarykovy univerzity (MUNI) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA) byla vytvořena dlouhodobě udržitelná klinicko výzkumná expertní síť se zapojením fakultních nemocnic a univerzitních pracovišť. Dlouhodobým cílem VVI CZECRIN je zvýšení kvality a počtu nekomerčních klinických studií probíhajících v ČR a současně ve spolupráci s ECRIN-ERIC jejich realizace na mezinárodní úrovni. Dopad nekomerčních klinických studií je zcela zásadní, vzhledem k tomu, že se věnují se klíčovým otázkám z klinické praxe, často v oblastech opomíjených farmaceutickým průmyslem. Jejich výsledky přínáší potřebná nezávislá Evidence-Based Data (EBM), která mohou pozitivně ovlivnit doporučení odborných společností a zefektivnit systém zdravotní péče o naše pacienty.