Profiling NMDA receptor in schizophrenia and predicting clinical trajectories from rsEEG using dynamic causal modelling (101090306 NMDAR-DCM)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024
Rozpočet celkem: 166 278,72 EUR
Podpořil/a: Evropská komise

Anotace

N-methyl-D-aspartátový receptor (NMDA-R) řídí synaptickou plasticitu a zprostředkovává tvorbu paměti a jeho dysfunkce se podílí na schizofrenii. Profilování změn receptorů iontových kanálů pomáhá objasnit biologický substrát mozkových postižení a umožňuje personalizované léčebné strategie. Projekt NMDAR-DCM financovaný EU si klade za cíl vyvinout robustní a translační dynamický kauzální model (DCM) pro profilování dynamiky NMDA-R a zkoumání dysfunkcí NMDA-R během longitudinální studie velké kohorty pacientů se schizofrenií. Strategie bude zpočátku vyvinuta a ověřena na údajích získaných na zvířatech s vysokým poměrem signálu k šumu. Konečná validace modelu bude provedena u schizofrenních pacientů. Vyvinutý přístup pomůže lékařům předvídat výsledky a přizpůsobit léčbu jednotlivým pacientům.