Role orbitofrontální kůry a její modulace endokanabinoidy při sociálním stažení u schizofrenie (22-06943S)

Základní informace

Řešitel: Alexandre Seillier, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 9 341 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Negativní příznaky schizofrenie představují jednu z hlavních příčin dlouhodobého postižení a špatného funkčního průběhu u pacientů se schizofrenií a zůstávají nevyřešenou terapeutickou potřebou. Proto je velice důležité pochopit patofyziologii těchto závažných příznaků, identifikovat nové farmakologické cíle a převést tyto znalosti do nových terapií.

Pomocí zvířecího modelu schizofrenie jsme již dříve prokázali, že sociální stažení, jeden z hlavních negativních příznaků, je výsledkem nedostatečné stimulace kanabinoidních receptorů CB1. Také jsme identifikovali orbitofrontální kůru jako potenciální relevantní anatomický substrát pro sociální stažení, a jeho nápravy pomocí kanabinoidů. V tomto projektu budeme kombinavat in vivo elektrofyziologii a behaviorální farmakologii (včetně lokální mikroinfúze) spolu s neurochemickými a molekulárními přístupy ex-vivo, abychom objasnili, zda sociální stažení pramení z nefunkčního endokanabinoidního přenosu v orbitofrontální kůře.

Projekt si klade za cíl porozumět neurofyziologickým změnám, které jsou základem sociálního stažení u schizofrenie a jeho nápravy pomocí kanabinoidů. Jeho úspěšné dokončení poskytne platformu pro návrh nových farmakologických přístupů k léčbě negativních příznaků schizofrenie.