Role vyšší citlivosti interneuronů vůči metabolickému stresu v rozvoji schizofrenie (22-15096S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, PhD.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 11 692 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Schizofrenie (SCZ) je závažné onemocnění s komplexní patofyziologií a progresivním průběhem. Dle naší hypotézy je nutno chápat SC i jako chorobu s neurodegeneretivními znaky. Zvýšení markerů oxidačního stresu, snížený počet mitochondrií a zvýšené množství cytochromu c naznačují zhoršení metabolismu mozku u pacientů trpících SCZ. Narušení metabolismu může být vysvětleno progresivním charakterem schizofrenie a selektivním poškozením parvalbumin-pozitivních interneuronů (PVI) u SCZ pacientů.

K modelování vývojové podstaty schizofrenie budou použity 22q11DS myši. K modelování repetitivních psychotických epizod budeme opakovaně podávat MK-801 v dávce 0.3 mg/kg. Ke zjištění efektu repetitivních psychotických epizod na subjektech bez asociované genetické zátěže bude použit geneticky neupravený kmen. V obou skupinách budeme monitorovat míru respirace, funkčnost Krebsova cyklu a glykolytických enzymů, markery oxidačního stresu, počet PVI neuronů, obsah proteinu PV, metabolické markery a studovat metabolismus PVIs použitím intravitálního zobrazovaní pomocí 2P mikroskopu přes kraniální okno.