Laboratoř biochemie a radioizotopů

Profil

Biochemická a radioizotopová laboratoř je vybavena nejmodernějšími výzkumnými přístroji. Slouží zejména k purifikaci a stanovení exprese/funkce různých proteinů nebo ke stanovení hladin neurotransmiterů a jejich metabolitů s hlavním cílem otestovat změny v CNS u neuropsychiatrických nebo neurodegenerativních onemocnění.

Biochemická a radioizotopová laboratoř spadá pod oddělení Experimentální neurobiologie, je však využívána i dalšími odděleními NUDZ. Ve formě různých výzkumných projektů spolupracuje s dalšími výzkumnými organizacemi.

Vybavení

Přístrojové vybavení biochemické laboratoře

  • Dvě ultracentrifugy (Beckman) a dvě velkokapacitní centrifugy (Beckman) včetně sady rotorů k izolaci proteinů a různých organel, dále řada stolních centrifug (Hettich).
  • Spektrofluorometr (Shimadzu) ke kvantitativní biochemii s použitím různých fluorescenčních sond.
  • ATR-FTIR spektrometr (Thermo) k vibrační spektrální analýze pro stanovení hladin různých drog.
  • Homogenizer (Potter´s Braun) využivající nástavce teflon – sklo k šetrné homogenizaci mozkové tkáně.
  • Dva homogenizéry (IKA) k homogenizaci různých tkání (játra, srdce, apod.).
  • Dvě čtečky mikrotitračních destiček - spektrometr a spektrofluorometr (v obou případech Thermo) - a vše další potřebné k pokusům ELISA ke stanovení exprese proteinů a jejich komplexů.
  • Vybavení pro Western blotting ke stanovení exprese proteinů

Přístrojové vybavení radioizotopové laboratoře

Radioizotopová laboratoř je uzavřená část biochemické lavoratoře, kam mají přístup pouze proškolení pracovníci. Laboratoř má povolení pracovat s následujícími izotopy: 3H, 14C, 35S a 125J.

  • Zařízení k filtraci (běžná filtrační aparatura pro filtraci 12-ti vzorků, harvestor (Brandel) pro filtraci 24 vzorků).
  • Zařízení k měření záření ß- a y (Beckman coulter).