Laboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie

Profil

Laboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie je spojení několika zařízení věnujících se tkáňovým kulturám, imunohistochemickým a cytochemickým metodám, které se zabývají elementárními a translačními otázkami neurobiologie. Jsou to víceúčelové laboratoře, které se věnují přípravě, histologickým a imunohistochemickým analýzám biologických vzorků nervové tkáně a dalších biomateriálů, kterými jsou tkáňové kultury a organotypické řezy. V současné době je nově schváleno nakládání s virovými vektory, což přidává další nástroj výzkumu do našeho portfolia.

Cíl našeho výzkumu je objasnění různých fyziologických a patologických procesů v normální nebo postižené tkáni a v in vivo mozku animálních modelů. Máme k dispozici širokou řadu vybavení a nejmodernějších technologií pro přípravu vzorků z animálních modelů (operační vybavení, perfuzní pumpy, kryostat) a pro kultivování buněčných linií a primárních neuronálních kultur (laminární flow box, CO2 inkubátor atd).

Vybavení

Instrumentárium pro anestezii a animální chirurgii, extrakci tkání a fixaci pro další imunohistochemické postupy.

  • Perfuzní systém pro transkardiální perfuzi a fixaci s širokým spektrem možností umožňující přípravu tkáně dle specifických požadavků.
  • Poloautomatický kryostat Leica CM1860UV na krájení ultratenkých řezů (1-100 μm) pro další histologické a strukturální analýzy (s pracovní teplotou od 0°C do -35°C).
  • Luminometr Lumicycle umožnující snímání přirozeně luminescentních tkání nebo tkání z transgenních zvířat a buněk nesoucích luciferázový gen. Toto měření se využívá k velkému počtu aplikací, zejména pak ke chronobiologickým studiím.