Laboratoř pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

Profil

Laboratoř HPLC podporuje veškerý výzkum zahrnující analytickou a semipreparativní HPLC, spektrofotometrii a testy ELISA Laboratoř je schopna analyzovat širokou škálu vzorků (od sloučenin s nízkou hmotností až po proteiny) a chemickou detekci pomocí UV-VIS nebo fluorescenční detekce, spektrálních analýz nebo imunochemických technik. Laboratoř je rovněž otevřena pro poskytování služeb externím uživatelům za podmínek vědecké spolupráce.

Vybavení

  • Čerpadlo Hewlett Packard 1100 Binary HPLC, kvarterní čerpadlo Dionex P580 s DA detektorem a sběrač frakcí Gilson FC203B.
  • Systém Dionex ultimate 3000 HPLC s kvarterní pumpou, autosamplerem, DA detektorem, FL detektorem.
  • UV-VIS spektrofotometr Thermo Scientific Evolution 201 s Peltierovým termostatem a 8polohovým měničem buněk.
  • Tecan Infinite M200 Pro Multimode Microplate Reader (UV-VIS absorbance, luminiscence, fluorescence, časově zpožděné fluorescenční režimy čtení) se vstřikovači reagencií a systémem řízení teploty.
  • Automatická myčka mikrodestiček Thermo Scientific WellWash 4MK2.
  • Stolní chlazená centrifuga Hettich 320R.