Příprava nových léčiv

Hlavním cílem skupiny pro syntézu nových léčiv je navrhování a vývoj nových lékových forem a léčivých přípravků pro léčbu neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění. K dosažení tohoto cíle kombinujeme rozsáhlý experimentální výzkum a screening s modelováním in silico s využitím tradičních i pokročilých metod organické syntézy a analytické chemie. V tomto procesu jsou identifikovány a vybrány nejslibnější vedoucí látky, které jsou následně důsledně testovány a validovány pro další studie na modelech ex vivo a in vivo s cílem ověřit jejich potenciální využitelnost pro experimentální a preklinické studie a stanovit jejich farmakokinetické profily a toxicitu. Zvláštním zájmem je vývoj vícecílových ligandů, které se jeví jako slibné kandidáty na léčbu neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS) a schizofrenie.