Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR (Destigmatizace) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 9. 2017 - 30. 11. 2022
Rozpočet celkem: 94 956 515 Kč
Podpořil/a: OP

EU Operační program Zaměstnanost

Anotace

lorem ipsum