DigiWELL_Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (CZ.02.01.01/00/22_008/0004583)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph. D. 
Hlavní příjemce: Ostravská univerzita
Spolupříjemce: NUDZ, PSÚ AV ČR, SOÚ AV ČR, UHK, ÚI AV ČR, UP
Doba řešení: 1. 1. 2024 - 30. 6. 2028
Rozpočet celkem: 467 067 832,12 CZK
Rozpočet NUDZ: 38 400 463, 69 CZK
Podpořil/a: MŠMT z Operační programu Jana Amose Komenského

Anotace

Cílem projektu je realizace excelentních výzkumných záměrů v oblasti bezpečného využívání digitálních technologií pro rozvoj fyzického, psychologického a sociálního wellbeingu. Důraz je kladen především na rozvoj excelentních výzkumných týmů v oblasti psychologie a sociálních věd s cílem zvýšení úrovně české vědy právě v těchto dvou oblastech, jelikož v nich zatím nedosahuje světové úrovně.