Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 (TL04000382)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ‘
Spolupříjemce: CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Doba řešení: 1. 10. 2020 - 30. 10. 2022
Rozpočet celkem: 3 706 069 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 371 207 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

lorem ipsum