Make the difference - working together for children in households with addiction issues (MAKE THE DIFFERENCE) (JUST 881738)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Hlavní příjemce: LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE
Spolupříjemci: ZORGGROEP ZIN, DEPARTAMENT DE SALUT - GENERALITAT DE CATALUNYA, FORUM PREVENZIONE ONLUS, STICHTING TACTUS VERSLAVINGSZORG, IREFREA - INSTITUTO EUROPEU DE INVESTIGACAO DE FACTORES DE RISCO DE CRIANCA E ADOLESCENTES, OBCIANSKE ZDRUZENIE PREVENCIA, KENTRO PROLIPSIS TON EKSARTISSEON KE PROAGOGIS PSYCHOKINONIKIS, ENKAISEVA PAINHDETYO EHYT RY FOREBYGGANDE RUSMEDELSARBERE, KENTRO ENIMEROSIS KAI THERAPEIAS EXARTIMENON ATOMON KENTHEA LIMITED, NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, ARBEITERWOHLFAHRT KREISVERBAND SIEGEN WITTGENSTEIN OLPE
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2023
Rozpočet celkem: 74 698 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

Mezinárodní projekt, který je zaměřený na děti z domácností a rodin lidí závislých na návykových látkách. Děti, které v takovém prostředí žijí, jsou ohrožené nepříznivými socioekonomickými podmínkami, nevhodnou nebo chybějící výchovou, psychickým nebo fyzickým násilím, které může vést k duševnímu nebo tělesnému poškození a sociálním problémům. Protektivní faktory obyčejně chybí.  Ohrožené děti nejsou často identifikovány nebo jsou identifikovány příliš pozdě. Je potřeba včas rozpoznat děti, které potřebují pomoci, předcházet případným negativním důsledkům a posílit protektivní, ochranné faktory. Projekt se zaměřuje na spolupráci mezi institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí, poradenství pro ohrožené rodiny a adiktologickými službami.