Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 3 414 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je ověřit teorie o působení menšinové stresu na duševní zdraví a kvalitu života neheterosexuálních lidí v Česku a získání prvních komplexních dat o této rozmanité populační skupině. Ověření teorie o působení menšinového stresu v Česku přispěje nejen ke zvýšení našeho porozumění o kvalitě duševního zdraví neheterosexuálních lidí, ale i ke zvýšení efektivity a dostupnosti nových výzkumných nástrojů, potřebných pro vývoj nových preventivních a léčebných programů zacílených na tuto populační skupinu.