Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 3 414 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

lorem ipsum