Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů (ZD-ZDOVA1-025)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Doba řešení: 15. 2. 2021 - 15. 1. 2024
Rozpočet celkem: 14 904 900 Kč
Rozpočet NUDZ: 14 904 900 Kč
Podpořil/a: NF

Anotace

Účelem projektu je zvýšit podporu duševního zdraví a well-beingu u dětí a dospívajících zavedením monitoringu duševního zdraví do školských institucí, zavedením vzdělávacího programu Všech pět pohromadě a následně proškolením klíčových aktérů. Všech pět pohromadě je univerzální vzdělávací program, zaměřený na duševní gramotnost a sociálně emoční učení.