Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics (PERISCOPE) (H2020 101016233)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA – UNIPV
Spolupříjemci: NUDZ + dalších 32 partnerů v konsorciu
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 31. 10. 2023
Rozpočet celkem: 999 3475 EUR
Rozpočet NUDZ: 81 831 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

lorem ipsum