Prediktory rizikového hráčství v on-line prostředí (Smlouva o dílo)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 16. 9. 2020 - 30. 9. 2022
Rozpočet celkem: 1 118 040 Kč
Podpořil/a:  

Anotace

Cílem výzkumu je identifikovat prediktory přispívající k rozvoji problémového hráčství v on-line prostředí a navrhnout model, který s využitím dat z herního účtu o chování hráče umožní stanovit míru rizikovosti hráče. Na základě míry rizikovosti hráče budou provozovatelé nastavovat preventivní opatření omezující nežádoucí zdravotní, psychologické, sociální a ekonomické dopady problémového hráčství.