Prediktory rizikového hráčství v on-line prostředí (Smlouva o dílo)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 16. 9. 2020 - 30. 9. 2022
Rozpočet celkem: 1 118 040 Kč
Podpořil/a:  

Anotace

lorem ipsum