Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladů (NU21-09-00297)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: Revmatologický ústav
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 12 790 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 331 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Projekt se zaměřuje na zjišťování souběhu revmatických a psychiatrických onemocnění. V rámci studie jsou využívána data z národních zdravotnických registrů, specializovaného registru pacientů s revmatickými onemocněními a z vlastního klinického sběrů dat. Výsledky studie rozšíří znalosti o vztahu revmatických a psychiatrických onemocněních, podají epidemiologickou evidenci o souběžném výskytu těchto onemocnění a ekonomických nákladech péče o pacienty s takovým souběhem.