Task-force pro efektivní komunikaci a péči o duševní zdraví (TEKPOD) za účelem zmírnění dopadu pandemie Covid 19 na duševní zdraví obyvatel ČR (203980065)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 4 200 000 Kč
Podpořil/a: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Anotace

Projekt je zaměřen na šíření osvětové kampaně v oblasti péče o duševní zdraví a wellbeingu pomocí webové stránky, přidružených sociálních kanálů a PR aktivit. Jedná se o zprostředkování vědecky ověřených informací formou přístupnou pro širokou veřejnost pro posílení psychické odolnosti a nauky péče o duševní pohodu. Web vyvinuli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance  Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.