Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektiva (NU20J-04-00022)

Základní informace

Řešitel: doc. MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Masarykova univerzita
Doba řešení: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 11 277 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 885 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

lorem ipsum