Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí

V kontextu rychle se měnící sociální a kulturní dynamiky je nezbytné zaměřovat se na specifické potřeby a problémy v oblasti duševního a veřejného zdraví, kterým čelí sexuálně a genderově rozmanití lidé. Nejnovější poznatky stále častěji přinášejí důkazy o tom, že tato populace (tedy zejména gayové, lesby, bisexuální, transgender, nebinární či obecně lidé, kteří se vnímají jako queer nebo jako součást LGBTQ+) má specifické problémy a potřeby.

Hlavní cíle pracovní skupiny jsou:

  • Rozvíjet kvantitativní i kvalitativní výzkum a zvyšovat jím porozumění faktorům, které ovlivňují duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí, jejichž veřejné a duševní zdraví je ovlivňováno stigmatizací (menšinový stres) či dalšími intersekcionálními faktory a rozvíjet související explanační rámce; porozumění developmentálním faktorům vývoje identity atd.
  • Zavádět a vyvíjet měřící nástroje, včetně psychometrických škál a dotazníků, v oblasti menšinového stresu a identity, procesu tranzice, společenské inkluze, suicidality aj.
  • Aplikovat poznatky při vývoji intervencí, jako jsou programy duševního zdraví či nejrůznější veřejnězdravotní politiky, které pomohou snižovat problémy cílových skupin například v oblasti zvyšování efektivity poskytovaných služeb v oblasti duševního zdraví, poskytování péče, prevence suicidality, syndemie HIV, chemsexu, aj.
  • Přispívat ke kultivované veřejné diskusi prostřednictvím akademických publikací, konferencí a sociálních médií. Podporovat diskusi vyvěrající z na důkazech založené vědy (např. v oblasti škodlivosti tzv. „konverzních terapií“, zdůrazňování potřeby odstraňování strukturálních faktorů determinujících zdraví LGBTQ+ osob – např. povinné sterilizace, role institucí v potírání nesnášenlivosti aj.)
  • Spolupracovat s odborníky a týmy s prokázanou excelencí na mezinárodní úrovni, včetně akademických institucí a nevládních organizací. Přispívat k oboustrannému mezinárodnímu dialogu a transferu poznatků.
  • Vzdělávat odborníky a budoucí lídry prostřednictvím workshopů, seminářů a online kurzů.