Prevence a výzkum stigmatizace

Pracovní skupina se zabývá výzkumem stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Kromě výzkumu postojů a zkušeností se stigmatizací a diskriminací do její činnosti spadá i implementace a evaluace antistigma aktivit v České republice. Cílovými skupinami výzkumů jsou studenti medicíny, studenti zdravotnických škol, zdravotní sestry pracující na psychiatrii, lékaři, sociální pracovníci, lidé s duševním onemocněním, jejich rodinní příslušníci a obecná populace. S externími subjekty tato pracovní skupina spolupracuje na evaluaci antistigma programů. V září 2017 byl zahájen pětiletý projekt Destigmatizace, který se zaměřuje na implementaci a evaluaci destigmatizačních aktivit ve všech regionech České republiky. Projekt je součástí reformy psychiatrické péče v České republice.