Výzkum služeb péče o duševní zdraví

Cílem pracovní skupiny je na důkazech založený rozvoj péče o pacienty s duševními onemocněními podporovaný skrze kvalitní výzkum a ekonomické evaluace. Podporujeme výzkum vedený uživateli péče o duševní zdraví nebo prováděný v jejich spolupráci. Poskytujeme podklady pro politická doporučení s cílem napomoci informovanému rozhodování o systému psychiatrické péče. V současnosti pracujeme především na projektech v rámci reformy služeb péče o duševní zdraví v České republice, především na projektu včasné intervence u lidí se zvýšeným rizikem rozvoje vážného duševního onemocnění (Vizdom).