VP2 Sociální psychiatrie – Aktuálně řešené granty a projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2016–2019

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2022

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2020

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2018–2022

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková 
Doba řešení: 2018–2019

 

Evropská komise

Local Strategies to Reduce Underage and Heavy Episodic Drinking, Acronym: Localize It! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Doba řešení: 2017–2019

 

Nadace RSJ

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Doba řešení: 2018–2019

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2019

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty