VP2 Sociální psychiatrie – Aktuálně řešené granty a projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2016–2019

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2022

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2020

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2018–2022

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková 
Doba řešení: 2018–2019

 

Evropská komise

Local Strategies to Reduce Underage and Heavy Episodic Drinking, Acronym: Localize It! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Doba řešení: 2017–2019

 

Evropská komise (Program Erasmus+)

European Meeting of Good Practices and Human Rights in Mental Health a Young Look (2019-2-ES02-KA105-013650)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Spoluřešitel: FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID, Španělsko
Dora řešení: 2019

 

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Doba řešení: 2018–2019

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019–2020

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2019

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty