VP2 Sociální psychiatrie – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Xlab, s.r.o. (Caro Néstor Mauricio) 
Doba řešení: 1.1.2018–201930.11.2019
Rozpočet celkem: 3 183 840 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 292 160 Kč

 

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2019
Roupočet NUDZ: 2 792 500 Kč

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUSZ
Doba řešení: 1.3.2019–1.6.2019
Rozpočet NUDZ: 120 000 Kč

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2019–31.8.2020
Rozpočet NUDZ: 2 535 228 Kč

 

● OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Zaměstnanost

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 18 720 091 Kč

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Rozpočet NUDZ: 94 956 515 Kč

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2018–31.3.2022
Rozpočet NUDZ: 37 319 716 Kč

 

● MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Evropská komise (Program Erasmus+)

European Meeting of Good Practices and Human Rights in Mental Health a Young Look 
(2019-2-ES02-KA105-013650)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID, Španělsko
Spolupříjemci: NUDZ; Grunden SÖSK, Švédsko; Mental Health Initiative (Psichikos sveikatos
iniciatyva), Litva
Doba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 9 925 Euro
Rozpočet NUDZ: 4 435 Euro

 

● INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů (307A_2019)
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D. 
Doba řešení: 1.4.2019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty