VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku - Pracovní skupiny

Nové technologie v psychiatrii

vedoucí: Španiel, Filip, MUDr., Ph.D.

Pracovní skupina se zabývá vývojem preventivních programů na bázi informačních technologií. ...

čtěte více >>>>>

Neuronální koreláty duševních poruch

vedoucí: Horáček, Jiří, prof. MUDr., Ph.D., FCMA

Pracovní skupina neuronálních korelátů duševních poruch se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR), ...

čtěte více >>>>>

Modelování mozku

vedoucí: Hlinka, Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D.

Pracovní skupina se zabývá vývojem a aplikací metod pro modelování mozkové aktivity. První oblastí jsou pokročilé statistické metody pro ...

čtěte více >>>>>

Vývojová a sociální percepce

vedoucí: Havlíček, Jan, doc. Mgr., Ph.D.

Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, kognice a osobnosti nejen z evoluční perspektivy, ale i historicko-teoretickými ...

čtěte více >>>>>

Emoce a fobie vyvolané zvířaty

vedoucí: Frynta, Daniel, prof. RNDr., Ph.D.

Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité ...

čtěte více >>>>>

Analýza biomedicínských dat

vedoucí: Bakštein, Eduard, Ing., Ph.D.

V pracovní skupině analýzy biomedicinských se zaměřujeme na výzkum a vývoj pokročilých metod pro zpracování časových řad i ...

čtěte více >>>>>

Evoluční sexuologie a psychopatologie

vedoucí: Klapilová, Kateřina, Mgr., Ph.D.

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci ...

čtěte více >>>>>

Neurofyziologie kognitivních funkcí

vedoucí: Nekovářová, Tereza, PhDr. RNDr., Ph.D.

Skupina neurofyziologie kognitivních funkcí se zaměřuje na studium určitých aspektů kognice (především paměti, časové percepce a ...

čtěte více >>>>>

Obraz, mysl a mozek

vedoucí: Kesner, Ladislav, prof. PhDr., Ph.D.

Činnost pracovní skupiny Obraz, mysl, mozek se soustředí zejména na: ...

čtěte více >>>>>

Stimulační metody

vedoucí: Novák, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Pracovní skupina stimulační metody se zaměřuje na využití moderních neinvazivních stimulačních metod ve výzkumu mozku a terapii ...

čtěte více >>>>>

Neurokognice

vedoucí: Rodriguez Manchola, Mabel Virginia, PhDr., Ph.D.

web neurokognice ...

čtěte více >>>>>

Kognitivní a sociální neurovědy

vedoucí: Zaytseva, Yulia, MUDr., Ph.D.

Cognitive and Social Neuroscience is an emerging scientific discipline that attempts to integrate the theories, methods, and insights of social ...

čtěte více >>>>>

Provoz magnetické rezonance

vedoucí: Viták, Tomáš, MUDr. Ing., Ph.D.

Pracovní skupina zajišťuje organizačně, personálně a technicky provoz magnetické rezonance NUDZ a zajišťuje tuto infrastrukturu pro další ...

čtěte více >>>>>

Pokročilé techniky magnetické rezonance

vedoucí: Tintěra, Jaroslav, doc. Ing., CSc.

Pracovní skupina pokročilých technik magnetické rezonance se zabývá odlaďováním MR sekvencí pro MRI a fMRI a přípravou stimulačních ...

čtěte více >>>>>

Virtuální realita v neurovědách

vedoucí: Fajnerová, Iveta, Mgr. et Mgr., PhD., Ph.D.

Činnost skupiny se orientuje zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se ...

čtěte více >>>>>

Program pro poruchy nálady

vedoucí: Hájek, Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.

Skupina kombinuje výzkumně klinické programy u pacientů s bipolární afektivní poruchou.

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty