VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku - Pracovní skupiny

Nové technologie v psychiatrii

vedoucí: Španiel, Filip, MUDr., Ph.D.

Pracovní skupina se zabývá vývojem preventivních programů na bázi informačních technologií. ...

čtěte více >>>>>

Neuronálni koreláty duševních poruch

vedoucí: Horáček, Jiří, prof. MUDr., Ph.D., FCMA

Pracovní skupina neuronálních korelátů duševních poruch se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR), ...

čtěte více >>>>>

Modelování mozku

vedoucí: Hlinka, Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D.

Pracovní skupina se zabývá vývojem a aplikací metod pro modelování mozkové aktivity. První oblastí jsou pokročilé statistické metody pro ...

čtěte více >>>>>

Vývojová a sociální percepce

vedoucí: Havlíček, Jan, doc. Mgr., Ph.D.

Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, kognice a osobnosti nejen z evoluční perspektivy, ale i historicko-teoretickými ...

čtěte více >>>>>

Emoce a fobie vyvolané zvířaty

vedoucí: Frynta, Daniel, doc. RNDr., Ph.D.

Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité ...

čtěte více >>>>>

Analýza biomedicínských dat

vedoucí: Bakštein, Eduard, Ing., Ph.D.

V pracovní skupině analýzy biomedicinských se zaměřujeme na výzkum a vývoj pokročilých metod pro zpracování časových řad i ...

čtěte více >>>>>

Evoluční sexuologie a psychopatologie

vedoucí: Klapilová, Kateřina, Mgr., Ph.D.

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci ...

čtěte více >>>>>

Neurofyziologie kognitivních funkcí

vedoucí: Nekovářová, Tereza, PhDr. RNDr., Ph.D.

Skupina neurofyziologie kognitivních funkcí se zaměřuje na studium určitých aspektů kognice (především paměti, časové percepce a ...

čtěte více >>>>>

Obraz, mysl a mozek

vedoucí: Kesner, Ladislav, Doc. PhDr., Ph.D.

Činnost pracovní skupiny Obraz, mysl, mozek se soustředí zejména na: ...

čtěte více >>>>>

Stimulační metody

vedoucí: Novák, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Pracovní skupina stimulační metody se zaměřuje na využití moderních neinvazivních stimulačních metod ve výzkumu mozku a terapii ...

čtěte více >>>>>

Neurokognice

vedoucí: Rodriguez Manchola, Mabel Virginia, PhDr., Ph.D.

web neurokognice ...

čtěte více >>>>>

Kognitivní a sociální neurovědy

vedoucí: Zaytseva, Yulia, MUDr., Ph.D.

Cognitive and Social Neuroscience is an emerging scientific discipline that attempts to integrate the theories, methods, and insights of social ...

čtěte více >>>>>

Provoz magnetické rezonance

vedoucí: Viták, Tomáš, MUDr. Ing., Ph.D.

Pracovní skupina zajišťuje organizačně, personálně a technicky provoz magnetické rezonance NUDZ a zajišťuje tuto infrastrukturu pro další ...

čtěte více >>>>>

Pokročilé techniky magnetické rezonance

vedoucí: Tintěra, Jaroslav, doc. Ing., CSc.

Pracovní skupina pokročilých technik magnetické rezonance se zabývá odlaďováním MR sekvencí pro MRI a fMRI a přípravou stimulačních ...

čtěte více >>>>>

Virtuální realita v neurovědách

vedoucí: Fajnerová, Iveta, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Činnost skupiny se orientuje zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se ...

čtěte více >>>>>

Program pro poruchy nálady

vedoucí: Hájek, Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.

Skupina kombinuje výzkumně klinické programy u pacientů s bipolární afektivní poruchou.

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty